nl | en

AiR Het Wilde Oosten

De stichting

Ons primaire doel is het creëren van een Artist in Residence (AiR) programma in Noord-Brabant, onder andere door het faciliteren van mobiele accommodaties voor professionele en niet-professionele kunstenaars. Deze tijdelijke werk- en woonruimtes zullen gebouwd worden met hulp van deelnemers aan het programma.

Stichting AiR het Wilde Oosten (AHWO) heeft ten doel het initiëren, faciliteren en stimuleren van kunst en het organiseren van kunstprojecten in de ruimste zin van het woord, alsmede het vergroten van de publieke bekendheid van kunst, kunstenaars en/of kunstprojecten.

Als je geïnteresseerd bent in ons initiatief, of zelf iets zou willen bijdragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van ons netwerk en kijken uit naar potentiële samenwerking en het ontdekken van gelijkgezinde projecten.

2024/2025 projecten

De start van de bouwfase staat gepland in de zomer van 2024. De vier ontwerpende en bouwende kunstenaars zijn geselecteerd en bevestigd. Materialen voor muren en interieur zijn bio-based en/of gerecycled. De vier kunstenaars zullen elk een kunstenaarsverblijf ontwerpen en bouwen (samen met niet-kunstenaars) als onderdeel van een Cadavre Exquis.

Dit kunstwerk, bestaande uit de vier kunstenaarsverblijven, zal in het openbaar te zien zijn gedurende 2025. In deze twee jaren zal het Artist in Residence programma in pilotfase verkeren. Het reguliere programma zal gaan lopen vanaf 2026.

2023 projecten

In 2023 heeft Marc de Van Gogh Nationaal Park Academie voltooid. Het is een kort programma waarin projecten gestimuleerd worden die plaats zullen vinden in Noord-Brabant. Het was een flinke stroomversnelling waarmee het netwerk versterkt is en Marc zijn doelen kon stellen en zich helemaal focussen op Het Wilde Oosten. Vijfde editie Van Gogh Nationaal Park Academie

Relevante activiteiten dit jaar:

 • Bezoek aan Art Center Padula, Italië
 • Showcase op de Markt in 's-Hertogenbosch - September
 • Van Gogh Nationaal Park Academie in Noord-Brabant - September tot en met December

2022 projecten

Een jaar van relatieve rust in verband met de nasleep van Corona. Ondanks dat er weinig AHWO activiteiten gepland waren, zijn er toch meerdere aanverwante projecten bezocht en enkele bouwwerken gerealiseerd.

 • Een kapschuur van gebruikte bouwmaterialen in Neeritter
 • Een buitendouche van gebruikte bouwmaterialen in Schijndel
 • Een wilgenhut in Schijndel

2021 projecten

In 2021 hebben wij verder gewerkt aan de projecten uit de 3e residentie van 2020.

 • Interieurafwerking en weerbestendig maken van het prototype
 • Het verder werken aan de gereedschapswagen annex mobiele werkplaats

De hele maand juli is er een werkperiode gehouden in ARTOTS Melkfabriek, 's-Hertogenbosch, gevolgd door een tentoonstelling in het weekend van 31 juli en 1 augustus.

2020 pilot

Onze initiatiefnemers zijn in februari 2020 op een verkennende studiereis naar Portugal geweest om relevante programma's te onderzoeken, variërend van stedelijke kunstenaarsresidenties, tot landelijke off-grid bio-based bouwprogramma's.*

Vanaf de vroege lente zijn er drie residentieperiodes en een tentoonstelling georganiseerd, met internationale deelnemers uit de design- en kunstwereld.**

 • Het bouwen van een mobiele pizzaoven gemaakt van leem en stro (voltooid 2020)
 • Onderzoek en ontwikkeling naar bio-based materialen voor buitengebruik in Nederlandse weersomstandigheden (voltooid 2020 met een tentoonstelling in augustus in ARTOTS)
 • Het bouwen van een kleinschalig prototype kunstenaarsverblijf en een gereedschapswagen (aanvang 2020, geplande voltooiing juli 2021)
* met steun van Proeftuin internationalisering BrabantStad.
** met steun van Proeftuin internationalisering BrabantStad en Popup-fonds 's-Hertogenbosch.

3D impressies van de mobiele residentie

AiR Het Wilde Oosten - Instagram feed

Bestuur

Oprichting stichting AiR Het Wilde Oosten 29 april 2020

 • Marc Cuppens - Initiatiefnemer/Voorzitter
 • Fedde Vennix - Bestuurslid
 • Sandor Caron - Bestuurslid